15:15

Rotterdam Science Tower

Powersessies

Er zijn zes verschillende powersessies. ’s Morgens bij binnenkomst op Enjoy Employability maak je hieruit een keuze voor twee powersessies. De ene powersessie volg je in de ochtend en de andere in de middag.

Korte toelichting van de zes powersessies:

Sessie 1: In welke carrièrefase zit jij?

Wat betekent employability in verschillende fasen van de loopbaan? Aan de hand van het Super’s career development model ontdekken we welke fasen we kunnen onderscheiden, wat employability in die fase betekent en wat communicatie kan bijdragen. In welke fase zit jij?

Sessie 2: Wie heeft de regie als het gaat om employability?

Er wordt veel gesproken over employability, maar wat is nu de rol van de werkgever/ leidinggevende en medewerker hierin. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Kun je als leidinggevende hier op sturen, zo ja op welke elementen of kun je het alleen stimuleren? Wij trappen de sessie af met de inzetbaarheidstoets!

Sessie 3: Kansen voor 50+ medewerkers vergroten

Leeftijd is maar een getal. Toch zien we op de arbeidsmarkt dat de groep ouderen het op dit moment lastig heeft. Werkloze vijftigplussers komen moeilijker aan een baan en werkende vijftigplussers zien hun functie drastisch veranderen door digitalisering en een andere manier van werken. We gaan aan de slag met vragen als: Hoe kunnen we deze groep laten meebewegen met de veranderingen? En waar moeten we in investeren om de kansen voor deze groep te vergroten?

Sessie 4: Aan de slag met persona’s

Employability wordt leuk als je precies weet wat iemand wil. Maar hoe krijg je een doelgroep in kaart? Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met persona’s. We laten we zien wat een persona is, hoe je een persona maakt en wat een goede persona je oplevert.

Sessie 5: Hoe vertaal je data naar een doelgroepgerichte tooling?

Data wordt pas echt leuk als je er iets mee kunt. En dat is precies wat we in deze sessie gaan doen. We zien dat behalve interne data en inzicht in talenten van medewerkers, er ook een toename is in de vraag naar de combinatie van interne en externe data. En dat dit geheel een heel mooie basis biedt voor een LoopbaanAPK, zodat iedere medewerker altijd weet hoe employable hij is. We geven in deze sessie met elkaar invulling aan alle gave dingen die je met data kunt doen en hoe je medewerkers daarmee gericht kunt helpen zichzelf te ontwikkelen. Ook (of juist) voor mensen die nog weinig gevoel met data hebben…

Sessie 6: Van verdwijnfunctie naar nieuw perspectief

Functies (gaan) verdwijnen en functies (gaan) verschijnen. Hoe de toekomst er precies uit ziet weet niemand. Wel is duidelijk dat die toekomst mede wordt bepaald door wat je nu doet. Ontdek hoe je met duurzame inzetbaarheid kunt inspelen op de diverse doelgroepen die ontstaan als je vanuit je strategische personeelsplanning kijkt naar: welk talent is straks nodig, nu nodig en/of nu aanwezig? In deze powersessie gaan we hier op een praktische wijze mee aan de slag. Op weg naar een gezond perspectief voor zowel medewerkers als organisaties.

Over de spreker

De powersessies worden verzorgd door IG!, Steam, Leeuwendaal & Compagnon.

enjoy employability 2017georganiseerd door